images/upload/BannerWebKhoaDuoc-02.png
CÁC MỤC CHÍNH
TIN NỘI BỘ
TRA BÀI VIẾT
<Tháng Tám 2019>
HaiBaNămSáuBảyCN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 10.175.829
SINH HÓA
Chương trình học môn thực tập độc chất - Cập nhật : 21/03/2012

THỰC TẬP ĐỘC CHẤT

- Số đơn vị học trình: 1 (1/0)

                                                                                                      - Số tiết: 35 (35/0)

                                                                                                      - Thời điểm thực hiện học phần: Học kỳ 9

I.       BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

Bộ môn Sinh Hóa – Khoa Dược, Đại học Y – Dược thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên giảng dạy:

1.       PGS.TS. Trần Thanh Nhãn

2.       ThS. Trần Thị Tường Linh

3.       ThS. Nguyễn Thị Xuân

4.       ThS. Phạm Thanh Trang

5.       ThS. Ngô Kiến Đức

6.       ThS. Nguyễn Thị Minh Thuận

7.     ThS. Phạm Diễm Thu

II.    MÔ TẢ MÔN HỌC

Hướng dẫn sinh vien một số kỹ thuật cơ bản trong chiết xuất và định lượng một số chất độc.

III. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1.       Thực hiện được quy trình chiết xuất các độc chất bằng dung môi hữu cơ trong môi trường acid và môi trường kiềm.

2.       Thực hiện được phương pháp định lượng một số độc chất cụ thể.

3.       Đánh giá được kết quả kiểm nghiệm độc chất.

IV.  NỘI DUNG

STT

TÊN BÀI HỌC

SỐ TIẾT

1

Định tính, định lượng acid cyanhydric (HCN)

5

2

Định tính, định lượng phenol trong nước tiểu

5

3

Chiết xuất chất độc hữu cơ trong môi trường acid

5

4

Chiết xuất chất độc hữu cơ trong môi trường kiềm

5

5

Định tính 1 số chất độc vô cơ, định lượng Arsen

5

6

Định tính 1 số chất độc vô cơ, định lượng thủy ngân

5

7

Định tính metanol, etanol, định lượng metanol trong máu

5

Tổng cộng

35

V.     PHƯƠNG PHÁP DẠY/HỌC VÀ LƯỢNG GIÁ

1.      Phương pháp dạy/học

-          Sinh viên thực hành các kỹ thuật, phương pháp theo sự hướng dẫn của giảng viên.

-          Sinh viên được kiểm tra nội dung bài thực tập vào đầu giờ bằng bài kiểm tra trắc nghiệm và nộp báo cáo kết quả thực tập sau mỗi buổi thực tập.

-          Sinh viên được yêu cầu đọc trước nội dung bài thực tập trước khi đến lớp.

2.      Phương pháp lượng giá

-          Bài kiểm tra đầu giờ và báo cáo thực tập: 10%, thi kết thúc môn học: 90%

-          Đánh giá hết môn bằng hình thức thi thực hành

VI.  TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.   Tài liệu học tập

-          Giáo trình thực tập Độc chất – Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y – Dược TPHCM

2.   Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

-          Boä Y Teá, Vuï Khoa hoïc vaø Ñaøo taïo, Độc chất học, NXB Giaùo duïc Vieät Nam, 2011

-          Traàn Töû An, Moâi tröôøng vaø ñoäc chaát moâi tröôøng, Tröôøng Ñaïi hoïc Döôïc Haø Noäi (löu haønh noäi boä), 2002.

Tiếng nước ngoài

-     Toxicologie,  tome 1, 2e eùdition, Le Moniteur, 2000.

-     Kent R.Olson, Poisoning and drug overdose, Mc Graw hill Lange, 2007

CÁC TIN KHÁC
Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
41 Đinh Tiên Hoàng - P.Bến Nghé - Q1 - Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8)38295641 Fax : (84.8)38225435 Email : duockhoa@uphcm.edu.vn