images/upload/BannerWebKhoaDuoc-02.png
CÁC MỤC CHÍNH
TIN NỘI BỘ
TRA BÀI VIẾT
<Tháng Tám 2019>
HaiBaNămSáuBảyCN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 10.176.391
SINH HÓA
Chương trình học môn lý thuyết độc chất - Cập nhật : 21/03/2012

ĐỘC CHẤT

- Số đơn vị học trình: 2 (2/0)

                                                              - Số tiết: 31(31/0)

                                                             - Thời điểm thực hiện học phần: Học kỳ 9

I.         BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

Bộ môn Sinh Hóa – Khoa Dược, Đại học Y – Dược thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên giảng dạy:

1.       PGS.TS. Trần Thanh Nhãn

2.       ThS. Trần Thị Tường Linh

3.       ThS. Nguyễn Thị Xuân

4.       ThS. Phạm Thanh Trang

5.       ThS. Ngô Kiến Đức

6.       ThS. Nguyễn Thị Minh Thuận

II.        MÔ TẢ MÔN HỌC

Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ – Hóa phân tích – Hóa Sinh- Kiểm nghiệm

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sự hấp thu, biến dưỡng thải trừ của các chất độc cũng như các phương pháp phân tích chất độc. Môn học cũng cung cấp kiến thức cho sinh viên về một số chất độc khí, chất độc vô cơ và hữu cơ

III.      MỤC TIÊU MÔN HỌC

1.       Trình bày được đại cương về sự hấp thu, biến dưỡng thải trừ của các chất độc

2.       Trình bày được các phương pháp phân tích chất độc

3.       Trình bày được cụ thể một số chất độc khí, độc chất vô cơ và hữu cơ cũng như một số loại thuốc bảo vệ thực vật

IV.      NỘI DUNG

STT

TÊN BÀI HỌC

SỐ TIẾT

1

Đại cương về độc chất

4

2

Các phương pháp phân tích chất độc

3

3

Các chất độc khí

3

4

Các chất độc vô cơ

8

5

Các chất độc hữu cơ

4

6

Acid barbituric và các barbiturat

2

7

Các chất độc hữu cơ phân lập bằng cách chiết ở môi trường kiềm

4

8

Thuốc bảo vệ thực vật

3

Tổng cộng

31

V.       PHƯƠNG PHÁP DẠY/HỌC VÀ LƯỢNG GIÁ

1.      Phương pháp dạy/học

-          Thuyết trình bằng slide điện tử

-          Cho các bài tập và câu hỏi gợi ý để sinh viên làm seminar

2.      Phương pháp lượng giá

-          Kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ, lấy điểm trung bình bằng các bài kiểm tra trắc nghiệm.

VI.     TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.   Tài liệu học tập

-          Giáo trình Độc chất hệ cao đẳng – Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y – Dược TPHCM

2.   Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

-          Boä Y Teá, Vuï Khoa hoïc vaø Ñaøo taïo, Độc chất học, NXB Giaùo duïc Vieät Nam, 2011

-          Traàn Töû An, Moâi tröôøng vaø ñoäc chaát moâi tröôøng, Tröôøng Ñaïi hoïc Döôïc Haø Noäi (löu haønh noäi boä), 2002.

Tiếng nước ngoài

-      Toxicologie,  tome 1, 2e eùdition, Le Moniteur, 2000.

-      Kent R.Olson, Poisoning and drug overdose, Mc Graw hill Lange, 2007

 

CÁC TIN KHÁC
Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
41 Đinh Tiên Hoàng - P.Bến Nghé - Q1 - Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8)38295641 Fax : (84.8)38225435 Email : duockhoa@uphcm.edu.vn