images/upload/BannerWebKhoaDuoc-02.png
CÁC MỤC CHÍNH
TIN NỘI BỘ
TRA BÀI VIẾT
<Tháng Năm 2024>
HaiBaNămSáuBảyCN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 101.575.256
Danh sách CB-CNVC
  Trang đầu
Phòng - Ban - Bộ môn : PHÒNG BAN
Họ và tên :   Mai Huỳnh Như
Học vị :   Tiến sĩ
Học hàm :  
Chức vụ :  

Tốt nghiệp Đại học Dược 2009

Tốt nghiệp Tiến sĩ Dược 2019

Bài báo khoa học 

1. Mai HN, Chung YH, Shin EJ, Kim DJ, Sharma N, Lee YJ, Jeong JH, Nah SY, Jang CG, Kim HC. Glutathione peroxidase-1 overexpressing transgenic mice are protected from cocaine-induced drug dependence. Neurochem Int. 2019 Mar;124:264-273. doi: 10.1016/j.neuint.2019.01.018. Epub 2019 Jan 24. PMID: 30685319.

2. Sharma G, Shin EJ, Sharma N, Nah SY, Mai HN, Nguyen BT, Jeong JH, Lei XG, Kim HC. Glutathione peroxidase-1 and neuromodulation: Novel potentials of an old enzyme. Food Chem Toxicol. 2021 Feb;148:111945. doi: 10.1016/j.fct.2020.111945. Epub 2020 Dec 29. PMID: 33359022

3. Pham DT, Chung YH, Mai HN, Sharma N, Yun J, Kim HJ, Cheong JH, Jeong JH, Kim DJ, Shin EJ, Kim HC. Glutathione peroxidase-1 gene rescues cocaine-induced conditioned place preference in mice by inhibiting σ-1 receptor expression. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2019 Sep;46(9):791-797. doi: 10.1111/1440-1681.13140. PMID: 31332816.

4. Mai HN, Chung YH, Shin EJ, Jeong JH, Jung TW, Sharma N, Lei XG, Nah SY, Jang CG, Kim DJ, Yang BK, Kim HC. Overexpression of glutathione peroxidase-1 attenuates cocaine-induced reproductive dysfunction in male mice by inhibiting nuclear factor κB. Chem Biol Interact. 2019 Jul 1;307:136-146. doi: 10.1016/j.cbi.2019.05.001. Epub 2019 May 3. PMID: 31059705.

5. Mai HN, Sharma G, Sharma N, Shin EJ, Kim DJ, Pham DT, Trinh QD, Jang CG, Nah SY, Jeong JH, Kim HC. Genetic depletion of p53 attenuates cocaine-induced hepatotoxicity in mice. Biochimie. 2019 Mar;158:53-61. doi: 10.1016/j.biochi.2018.12.009. Epub 2018 Dec 18. PMID: 30576773.

6. Mai HN, Pham DT, Chung YH, Sharma N, Cheong JH, Yun J, Nah SY, Jeong JH, Gen Lei X, Shin EJ, Nabeshima T, Kim HC. Glutathione peroxidase-1 knockout potentiates behavioral sensitization induced by cocaine in mice via σ-1 receptor-mediated ERK signaling: A comparison with the case of glutathione peroxidase-1 overexpressing transgenic mice. Brain Res Bull. 2020 Nov;164:107-120. doi: 10.1016/j.brainresbull.2020.08.011. Epub 2020 Aug 18. PMID: 32822804.

7. Mai HN, Lee SH, Sharma G, Kim DJ, Sharma N, Shin EJ, Pham DT, Trinh QD, Jang CG, Nah SY, Jeong JH, Kim HC. Protein kinase Cδ knockout mice are protected from cocaine-induced hepatotoxicity. Chem Biol Interact. 2019 Jan 5;297:95-108. doi: 10.1016/j.cbi.2018.10.017. Epub 2018 Oct 25. PMID: 30393195.

8. Mai HN, Jung TW, Kim DJ, Sharma G, Sharma N, Shin EJ, Jang CG, Nah SY, Lee SH, Chung YH, Lei XG, Jeong JH, Kim HC. Protective potential of glutathione peroxidase-1 gene against cocaine-induced acute hepatotoxic consequences in mice. J Appl Toxicol. 2018 Dec;38(12):1502-1520. doi: 10.1002/jat.3666. Epub 2018 Jul 19. PMID: 30027653.

9. Mai HN, Chung YH, Shin EJ, Sharma N, Jeong JH, Jang CG, Saito K, Nabeshima T, Reglodi D, Kim HC. IL-6 knockout mice are protected from cocaine-induced kindling behaviors; possible involvement of JAK2/STAT3 and PACAP signalings. Food Chem Toxicol. 2018 Jun;116(Pt B):249-263. doi: 10.1016/j.fct.2018.04.031. Epub 2018 Apr 16. PMID: 29673861.

10. Mai HN, Sharma N, Jeong JH, Shin EJ, Pham DT, Trinh QD, Lee YJ, Jang CG, Nah SY, Bing G, Kim HC. P53 knockout mice are protected from cocaine-induced kindling behaviors via inhibiting mitochondrial oxidative burdens, mitochondrial dysfunction, and proapoptotic changes. Neurochem Int. 2019 Mar;124:68-81. doi: 10.1016/j.neuint.2018.12.017. Epub 2018 Dec 29. PMID: 30597180.

11. Mai HN, Sharma N, Shin EJ, Nguyen BT, Nguyen PT, Jeong JH, Jang CG, Cho EH, Nah SY, Kim NH, Nabeshima T, Kim HC. Exposure to far-infrared rays attenuates methamphetamine-induced recognition memory impairment via modulation of the muscarinic M1 receptor, Nrf2, and PKC. Neurochem Int. 2018 Jun;116:63-76. doi: 10.1016/j.neuint.2018.03.009. Epub 2018 Mar 20. PMID: 29572053.

12. Mai HN, Sharma N, Shin EJ, Nguyen BT, Jeong JH, Jang CG, Cho EH, Nah SY, Kim NH, Nabeshima T, Kim HC. Exposure to Far Infrared Ray Protects Methamphetamine-Induced Behavioral Sensitization in Glutathione Peroxidase-1 Knockout Mice via Attenuating Mitochondrial Burdens and Dopamine D1 Receptor Activation. Neurochem Res. 2018 May;43(5):1118-1135. doi: 10.1007/s11064-018-2528-5. Epub 2018 Apr 23. PMID: 29687308.

13. Mai HN, Nguyen LTT, Shin EJ, Kim DJ, Jeong JH, Chung YH, Lei XG, Sharma N, Jang CG, Nabeshima T, Kim HC. Astrocytic mobilization of glutathione peroxidase-1 contributes to the protective potential against cocaine kindling behaviors in mice via activation of JAK2/STAT3 signaling. Free Radic Biol Med. 2019 Feb 1;131:408-431. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.12.027. Epub 2018 Dec 25. PMID: 30592974.

14. Mai HN, Nguyen LTT, Shin EJ, Kim DJ, Jeong JH, Chung YH, Lei XG, Sharma N, Jang CG, Nabeshima T, Kim HC. Astrocytic mobilization of glutathione peroxidase-1 contributes to the protective potential against cocaine kindling behaviors in mice via activation of JAK2/STAT3 signaling. Free Radic Biol Med. 2019 Feb 1;131:408-431. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.12.027. Epub 2018 Dec 25. PMID: 30592974.

15. Mai HN, Chung YH, Shin EJ, Kim DJ, Jeong JH, Nguyen TT, Nam Y, Lee YJ, Nah SY, Yu DY, Jang CG, Ho YS, Lei XG, Kim HC. Genetic depletion of glutathione peroxidase-1 potentiates nephrotoxicity induced by multiple doses of cocaine via activation of angiotensin II AT1 receptor. Free Radic Res. 2016;50(4):467-83. doi: 10.3109/10715762.2016.1143097. PMID: 26930476.

16. Tran TH, Mai HN, Shin EJ, Nam Y, Nguyen BT, Lee YJ, Jeong JH, Tran HY, Cho EH, Nah SY, Lei XG, Nabeshima T, Kim NH, Kim HC. Repeated exposure to far infrared ray attenuates acute restraint stress in mice via inhibition of JAK2/STAT3 signaling pathway by induction of glutathione peroxidase-1. Neurochem Int. 2016 Mar;94:9-22. doi: 10.1016/j.neuint.2016.02.001. Epub 2016 Feb 2. PMID: 26850477.

GV khác thuộc Phòng - Ban - Bộ môn này
Trần Mạnh Hùng
Huỳnh Ngọc Trinh
Đỗ Thị Hồng Tươi
Mai Huỳnh Như
Nguyễn Ngọc Phúc
Lưu Thị Nghĩa
Lê Bảo Trà Giang
Quay lại   |  Lên trên
Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
41 Đinh Tiên Hoàng - P.Bến Nghé - Q1 - Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8)38295641 Fax : (84.8)38225435 Email : duockhoa@uphcm.edu.vn