images/upload/BannerWebKhoaDuoc-02.png
CÁC MỤC CHÍNH
TIN NỘI BỘ
TRA BÀI VIẾT
<Tháng Năm 2024>
HaiBaNămSáuBảyCN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 101.575.276
Danh sách CB-CNVC
  Trang đầu
Phòng - Ban - Bộ môn : PHÒNG BAN
Họ và tên :   Trần Thành Đạo
Học vị :   Tiến sĩ
Học hàm :   Giáo sư
Chức vụ :   Trưởng Khoa

Học Tập và Đào Tạo 

-          Dược sĩ (1983 -1988): Đại học Y Dược TPHCM

-          Thạc sĩ (1995 – 1997): Đại học Y Dược TPHCM

-          Tiến sĩ (2001 – 2004): Kangwon National University Korea

Giải thưởng và danh hiệu 

-          1990: Giải Ba, Hội nghị sáng tạo KHKT tuổi trẻ các trường ĐạI học Y - Dược toàn quốc (Tác giả)

-          1997: Giải Nhì, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học (GV. Hướng dẫn)

-          2000: Giải Ba, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học (GV Hướng dẫn)

-          2000: Giải Nhì, Giải thưởng Eureka Sinh viên nghiên cứu khoa học (GV Hướng dẫn)

-          2013: Giải Nhất, Eureka Thành phố Hồ Chí Minh (GV hướng dẫn)

-          2014: Giải Nhất, Eureka Thành phố Hồ Chí Minh (GV hướng dẫn) 

-          2014: Giải Khuyến khích, Eureka Thành phố Hồ Chí Minh (GV hướng dẫn)

-      2014: Kỷ niệm chương"VÌ THẾ HỆ TRẺ" 

-          2015: Giải Nhất, NCKH-Eureka thành phố Hồ Chí Minh (GV hướng dẫn)

-          2016: Giải Nhì, Hội nghị Khoa học – Kỹ thuật tuổi trẻ Y Dược toàn quốc 

Hoạt động nghề nghiệp 

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu

Tổng hợp hóa dược: tổng hợp nguyên liệu thuốc, thiết kế phân tử thuốc, sàng lọc tác dụng sinh học

Bài báo khoa học

 

Tạp chí Quốc tế - International peer-review- papers

1.     Thanh-Dao Tran , Vo Linh Tu , Thai Minh Hoang , Truong Van Dat , Dao Ngoc Hien Tam, Nguyen Tuan Phat , Dang The Hung , Hong-Han Huynh , Thanh C. Do , Huu-Hoai Le , Le Huu Nhat Minh.  A Review of the In Vitro Inhibition of α-Amylase and α-Glucosidase by Chalcone Derivatives. Cureus. 2023. 15(4): e37267. DOI: 10.7759/cureus.37267

2.     Thien - Vy PhanVu - Thuy - Vy NguyenCao-Hoang - Hao NguyenThanh - Thao VuThanh-Dao TranMinh-Tri LeDieu-Thuong Thi TrinhViet-Hung TranKhac-Minh Thai. Discovery of AcrAB-TolC pump inhibitors: Virtual screening and molecular dynamics simulation approach.  Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2023. (https://doi.org/10.1080/07391102.2023.2175381)

3.     Thua-Phong Lam, Viet-Hung Tran, Tan Thanh Mai, Nghia Vo-Trong Lai, Bao-Tran Ngoc Dang, Minh-Tri Le, Thanh-Dao Tran, Dieu-Thuong Thi Trinh and Khac-Minh Thai. Identification of Diosmin and Flavin Adenine Dinucleotide as Repurposing Treatments for Monkeypox Virus: A Computational Study. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23, 11570. (https://doi.org/10.3390/ijms231911570)

4.     Que-Huong Tran, Quoc-Thai Nguyen*, Nguyen-Quynh-Huong Vo, Tan Thanh Mai, Thi-Thuy-Nga Tran, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le, Dieu-Thuong Thi Trinh*, and Khac-Minh Thai*. Structure-Based 3D-Pharmacophore Modeling to Discover Novel Interleukin 6 Inhibitors: An In silico Screening, Molecular Dynamics Simulations and Binding Free Energy Calculations. Plos One2022, 17(4), e0266632. (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266632)

5.     Minh-Tri Le, Dieu-Thuong Thi Trinh, Trieu-Du Ngo, Viet-Khoa Tran-Nguyen, Dac-Nhan Nguyen, Tung Hoang, Hoang-Minh Nguyen, Tran-Giang-Son Do, Thanh-Tan Mai, Thanh-Dao Tran* and Khac-Minh Thai*. Chalcone derivatives as potential inhibitors of P-glycoprotein and NorA: an in silico and in vitro study. BioMed Research International, 2022, 9982453. (https://doi.org/10.1155/2022/9982453)

6.     Tan Thanh Mai, Phuc Gia Nguyen, Minh-Tri Le, Thanh-Dao Tran, Phuong Huynh Nguyen Hoai, Dieu-Thuong Thi Trinh, Quoc-Thai Nguyen,* and Khac-Minh Thai*. Discovery of small molecular inhibitors for interleukin-33/ST2 protein–protein interaction: a virtual screening, molecular dynamics simulations and binding free energy. Molecular Diversity, 2022, Vol. 26, online 15/01/2022. (https://doi.org/10.1007/s11030-021-10359-4)

7.     Minh-Tri Le, Viet-Nham Hoang, Dac-Nhan Nguyen, Bui-Thi-Linh Hoang, Thien-Vy Phan, Phuong Nguyen-Hoai Huynh, Thanh-Dao TranKhac-Minh Thai*. Structure-based discovery of ABCG2 inhibitors: a homology protein-based pharmacophore modeling and molecular docking approach. Molecules 202126(11), 3115. (https://doi.org/10.3390/molecules26113115).

8.     Minh-Tri Le, Thien-Vy Phan, Viet-Khoa Tran-Nguyen, Thanh-Dao Tran, and Khac-Minh Thai*. Prediction model of human ABCC2/MRP2 efflux pump inhibitors: a QSAR study. Molecular Diversity, 2021, Vol. 25, issue 2, 741-751.  (https://doi.org/10.1007/s11030-020-10047-9)

9.     Cam-Van T Vo, Nhan VH Luu, Thoai TH Nguyen, Truc T Nguyen, Bach Q Ho, Thuong H Nguyen, Thanh-Dao Tran, Quoc-Thai Nguyen . Screening for pancreatic lipase inhibitors: evaluating assay conditions using p-nitrophenyl palmitate as substrate. ALL LIFE 2022, VOL. 15, NO. 1, 13-22.  (https://doi.org/10.1080/26895293.2021.2019131)

10.  Phuong Thuy Viet Nguyen *, Han Ai Huynh, Dat Van Truong, Thanh-Dao Tran and Cam-Van Thi Vo. Exploring Aurone Derivatives as Potential Human Pancreatic Lipase Inhibitors through Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulations. Molecules 2020, 25(20), 657; (https://doi.org/10.3390/molecules25204657)

11.  M.-T. Le, T. T. Mai, P. N. H. Huynh, T.-D. Tran, K.-M. Thai*, Q.-T. Nguyen*. Structure-based discovery of interleukin-33 inhibitors: a pharmacophore modeling, molecular docking, and molecular dynamics simulations approach. SAR and QSAR in Environmental Research, 2020, Vol. 31, issue 12, 883-904.  (https://doi.org/10.1080/1062936X.2020.1837239

12.  Thai-Son Tran, Thanh-Dao Tran, The-Huan Tran, Thanh-Tan Mai, Ngoc-Le Nguyen, Khac-Minh Thai* and Minh-Tri Le*. Synthesis and In Silico and In Vitro Evaluation of Some Flavone Derivatives for Acetylcholinesterase and BACE-1 Inhibitory Activity. Molecules 2020, 25(18), 4064.  (https://doi.org/10.3390/molecules25184064)

13.  Thai-Son Tran, Minh-Tri Le,* Thi-Cam-Vi Nguyen, The-Huan Tran, Thanh-Dao Tran and Khac-Minh Thai*. Synthesis, In Silico and In Vitro Evaluation for Acetylcholinesterase and BACE-1 Inhibitory Activity of Some N-Substituted-4-Phenothiazine-chalcones. Molecules 2020, 25(17), 3916. Cited 2

(https://doi.org/10.3390/molecules25173916)

14.  Thai-Son Tran, Minh-Tri Le,* Thanh-Dao Tran, The-Huan Tran, Khac-Minh Thai*. Design of Curcumin and Flavonoid Derivatives with Acetylcholinesterase and Beta-Secretase Inhibitory Activities Using in Silico Approaches. Molecules 2020, 25(16), 3644. Cited 3. (https://doi.org/10.3390/molecules25163644)

15.  V.K. Tran-Nguyen, M.T. Le, T.D. Tran, V.D. Truong and K.M. Thai. Peramivir binding affinity with influenza A neuraminidase and research on its mutations using an induced-fit docking approach. SAR and QSAR in Environmental Research, 2019, Vol. 30, issue 12, 899–917. (https://doi.org/10.1080/1062936X.2019.1679248). Cited 1

Tạp chí quốc gia có phản biện

16.   Huỳnh Nhật Lễ, Lê Thanh Duy, Mai Thành Tấn, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Liệu pháp miễn dịch Interleukin-2 trong điều trị ung thư. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh B2021, Tập 25, Số 2, trang 1-10.

17.  Bùi Thị Hoàng Linh, Nguyễn Đắc Nhân, Mai Thành Tấn, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Covid-19: Phương pháp điều trị và vắc-xin. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh B, 2020, Tập 24, Số 6, trang 1-10.

18.  Nguyễn Lê Anh Tuấn, Hoàng Viết Nhâm, Mai Thành Tấn, Bùi Thị Hoàng Linh, Võ Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Lê, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí. Sàng lọc in silico các cấu trúc phân tử nhỏ ức chế hoạt tính interleukin-17A trong điều trị các bệnh tự miễn. Tạp chí Y Dược học, 2020 (6, tháng 10), 28-35

19.  Lê Minh Trí, Mai Thành Tấn, Lê Xuân Lộc, Vũ Ngọc Diệu Linh, Trần Thành Đạo, Nguyễn Quốc Thái, Thái Khắc Minh. Sàng lọc ảo các hợp chất tự nhiên có khả năng ức chế Interleukin-33. Tạp chí Y Dược học, 2020 (6, tháng 10), 137-141.

20.  Trương Văn Đạt, Phạm Diễm Thu, Cao Thúy Vân, Nguyễn Quốc Thái, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh, Võ Thị Cẩm Vân, Lê Minh Trí. Sàng lọc ảo các chất có khả năng ức chế lipase tuỵ từ dịch chiết trà. Tạp chí Y Dược học, 2020 (2, Tháng 9), 5-9.

21.  Trương Văn Đạt, Phạm Diễm Thu, Cao Thúy Vân, Nguyễn Quốc Thái, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh, Võ Thị Cẩm Vân, Lê Minh Trí. Nghiên cứu và xây dựng mô hình in silico trên các chất có khả năng ức chế lipase tuỵ bằng phương pháp docking và máy vector hỗ trợ. Tạp chí Y Dược học, 2020 (2, Tháng 9), 10-14.

22.  Phan Minh Hoàng, Phan Thị Thanh Thủy, Trần Thành ĐạoTrần Ngọc Châu (2020) “p-Menthan-3,8-diol (PMD): tổng hợp, tinh chế và phân tích đặc điểm phổ của các đồng phân”. Tạp chí Y Dược học, số 2, 9/2020, trang 190-196.

23.  Nguyễn Thanh Thảo, Trần Thành ĐạoNguyễn Thụy Việt Phương. Sàng lọc in silico các flavonoid có khả năng ức chế enzym alpha-amylase và alpha-glucosidase hướng điều trị đái tháo đường type 2. Tạp chí Y dược học 09/2020, 2: 110-113.

24.  Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Lại Hồng Hạnh, Hoàng Việt Nhâm, Nguyễn Lê Anh Tuấn, Mai Thành Tấn, Phạm Toàn Quyền, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và Pharmacophore trên các chất ức chế cytochrom P450 CYP 2D6. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (5), 7-10.

25.  Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh*.  Nghiên cứu QSAR và mô hình docking trên các chất làm bền cấu trúc G-quadruplex. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (4), 8-12.

26.  Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Nguyễn Đức Khánh Thơ, Nguyễn Tường Quang, Nguyễn Sĩ Tịnh Thùy, Võ Duy Nhàn, Mai Thành Tấn, Thái Khắc Minh*. Nghiên cứu mô hình 2D-QSAR trên các dẫn chất ức chế telomerase. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (4), 30-33.

27.  Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí, Trần Thị Thuý Nga, Hồ Nguyễn Nguyên Hồ, Lê Thanh Mẫn, Đinh Lê Quốc Hoàng, Nguyễn Trần An, Nguyễn Minh Châu, Lê Văn Tuyên, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu mô hình 2D-QSAR và QSAR nhị phân trên các chất ức chế monoamin oxidase B. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 334-338.

28.  Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Trần Thị Thuý Nga, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo nhóm dẫn chất Quinolyl benzamid có tác dụng ức chế  11-Β-HSD1. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 339-345

29.  Trần Thành Đạo, Vũ Thúy Tuyền, Thái Khắc MinhTổng hợp và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của một số dẫn chất flavonoid. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 354-359.

30.  Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Đặng Văn Hoài, Võ Viết Việt, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất có hoạt tính ức chế NDM-1 ở vi khuẩn. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 707-715.

31.  Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Huỳnh Phương Mai, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu in silico sàng lọc các chất có khả năng ức chế hoạt tính ezym MCR-1. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 724-729.

32.  Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và pharmacophore trên các chất ức chế cytochrom P450 2C9. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 736-740.

33.  Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh. Thiết kế các phân tử nhỏ có khả năng gắn kết với interleukin-1β. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 741-746.

34.  Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu mô hình docking và QSAR trên các chất đối kháng thụ thể estrogen. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 747-755.

35.  Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và Pharmacophore trên các chất ức chế cytochrom P450 3A4. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (3), 3-6.

36.  Đỗ Hồng Quyên Linh, Trần Mạnh Hùng, Trần Thành Đạo*. Khảo sát độc tính cấp và bán trường diễn của 8-clorotheophyllin tổng hợp từ theophyllin và N-clorosuccinimid. Tạp chí Dược học2019, 59 (3), 39-42.

37.  Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu mô hình QSAR và mô tả phân tử docking các chất ức chế aromatase. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (3), 43-47.

38.  Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Đỗ Trọng Nhất, Lê Minh Trí. Nghiên cứu xây dựng mô hình docking và 3D-pharmacophore trên các chất ức chế bơm ngược ABCG2/BCRP. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (2), 9-13.

39.  Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Tối ưu qui trình tổng hợp acid thiazolidin-2,4-dicarboxylic dùng làm thuốc bảo vệ tế bào gan. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (2), 31-35

40.  Trần Mạnh Hùng, Đỗ Hồng Quyên Linh, Trần Thành Đạo*. Khảo sát độc tính cấp và bán trường diễn của doxophyllin tổng hợp từ theophyllin và 2-bromomethyl-1,3-dioxolan. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (2), 55-59.

41.  Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Vũ Tiến Dũng, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu xây dựng mô hình 2D-QSAR dự đoán hoạt tính chống oxy hóa của các dẫn chất flavonoid và ứng dụng trên nhóm dẫn chất chalcon. Tạp chí Dược học, 2019, 59 (1), 3-9.

42.  La Ngọc Vân, Trương Văn Đạt, Trần Thành Đạo. Tối ưu hóa phản ứng tổng hợp sulfasalazin. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 560-566.

43.  Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Nhị Hà Linh, Trần Thành Đạo, Trần Mạnh Hùng. Khảo sát tác động ức chế HMG-CoA reductase của qurcetin, chalcone và dẫn chất in silico; in vitro và in vivo. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh2019, Tập 23, Phụ bản Số 2, trang 574-781.

44.  Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí. Nghiên cứu mô hình mô tả phân tử các chất có hoạt tính ức chế enzym kinesin spindle protein Eg5. Tạp chí Dược học, 2018, 58 (12), 6-9.

45.  Phạm Nhị Hà Linh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Anh Thư, Trần Thành Đạo, Trần Mạnh Hùng. Sàng lọc tác động ức chế HMG-CoA reductase in vitro của một số dẫn chất quercetin và chalcon. Trang 368. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018.

46.  Phan Nguyễn Thị Nhàn, Đinh Văn Toàn, Trần Quế Hương, Đỗ Minh Nguyệt, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu và ứng dụng mô hình 3D - pharmacophore trên các chất ức chế allosteric của enzym rac - alpha serin/threonin protein kinase - Akt1. Trang 380. Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018.

47.  Dương Văn Thọ, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu khả năng gắn kết của amantadin, rimantadin với các cấu trúc protein M2 tự nhiên và| đột biến của virus cúm A bằng phương pháp docking. Trang 397. Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018.

48.  Nguyễn Thị Thanh Trà , Hà Diệu Ly, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Trần Thành Đạo. Tổng hợp 1-(2,6-dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-on (Tạp chất A) của Diclofenac natri làm chất đối chiếu. Trang 521. Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018

49.  Trương Văn Đạt, Trương Cảnh Hoàn, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo. Đánh giá độ ổn định của 8-clorotheophyllin được tổng hợp từ theophyllin. Trang 528. Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018

50.  Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Ngô Văn Cần, Lý Mỹ Anh, Trần Thành ĐạoXây dựng quy trình định lượng Diacefyllin Diphenhydramin và xác định giới hạn tạp Theophyllin bằng phương pháp HPLC. Trang 185. Y Học TP. Hồ Chí Minh* Tập 21* Phụ bản của Số 1* 2017 

51.  Nguyễn Thị Cẩm Vi, Trình Quỳnh Diệu,Trần Phi Hoàng Yến, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Khảo sát khả năng chống oxi hóa và cải thiện trí nhớ ngắn hạn của dẫn chất benzylaminochalcon trên chuột nhắt. Tạp chí Dược học  06/2017 (Số 494 năm 57), trang: 17-21.

52.  Trần Phi Hoàng Yến*, Trần Thành Đạo. Bán tổng hợp, đánh giá tác động chống oxy hóa và ức chế cholinesterase in vitro của một số dẫn chất quercetin methyl hóa. Tạp chí Dược học (9/2017), số 497 (năm 57), trang 44-47.

53.  Trương Văn Đạt, Trịnh Thanh Hà , Nguyễn Trí Hòa, Nguyễn Đông Phương Tiên, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí. Đánh giá chương trình đào tạo ngắn hạn tại công ty cổ phần dược phẩm pharmacity bằng mô hình Kirkpatrick bốn cấp độ. Trang 607. Y Học TP. Hồ Chí Minh* Tập 21* Phụ bản của Số 1* 2017.

54.  Trương Văn Đạt, Ngô Văn Cần, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo. Đánh giá độ ổn định của acefyllin tổng hợp từ theophyllin. Tạp chí Dược học, Số 500, Năm 57 (12/2017). Tr. 66-69.

55.  Trần Thành Đạo, Trương Văn Đạt, Trần Ngọc Quang Trường, Trương Cảnh Hoàn, Lê Minh Trí. Nghiên cứu điều chế nguyên liệu và bào chế viên nén Dimenhydrinat 50mg dùng làm thuốc chống say tàu xe. Tạp chí Dược học, Số 500, Năm 57 (12/2017). Tr. 72-76.

56.  Đoàn Phụng Chính, Trương Văn Đạt, Trần Thành Đạo, Hà Diệu Ly, Lê Minh Trí. Tổng hợp 8-cloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion (8-clorocafein) tạp E của dimenhydrinat dùng làm chất đối chiếu. Tạp chí Dược học, Số 478, Năm 55 (2/2016). Tr. 36-39.

57.  Trương Văn Đạt, Nguyễn Trí Hóa, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Chung Khang Kiệt, Lê Minh Trí và Trần Thành Đạo. Tối ưu hóa qui trình tổng hợp doxophyllin từ theophyllin và 2-bromo-methyl-1,3-dioxolan. Tạp chí Dược học, Số 479, Năm 55 (3/2016). Tr. 29-34.

58.  Đậu Quỳnh Hương, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Đại Minh, Trần Thành Đạo, Trương Văn Đạt.Xây dựng quy trình định lượng doxophyllin bằng phương pháp quang phổ UV-VIS. Trang 737-743. Phụ Bản Tập 19 * Số 3 * 2015

59.  Nguyễn Thị Cẩm Vi, Trần Thị Kiều Diễm, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Đánh giá tác động ức chế acetylcholinesterase của một số dẫn chất chalcon dị vòng. 744 - 750. Phụ Bản Tập 19 * Số 3 * 2015

60.  36. Nguyễn Thị Cẩm Vi, Mai Hoàng Yến, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh. Khảo sát khả năng kh{ng acetylcholinesterase của các dẫn chất isoflavon bằng mô hình mô tả phần tử docking. Trang 751. Phụ Bản Tập 19 * Số 3 * 2015

61.  Ngô Triều Dủ, Trần Thành Đạo, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Dự đoán hoạt tính ức chế p-glycoprotein bằng các phương pháp máy học và Docking. Trang 131-138. Phụ Bản Tập 20 * Số 2 * 2015.

62.  Trương Cảnh Hoàn, Trương Văn Đạt, Trần Bạch Dương, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu nâng cao hiệu suất phản ứng cloro hóa theophyllin bằng tác nhân N-clorosuccinimid. Tạp chí Dược học, Số 465, Năm 55 (1/2015). Tr. 36-40.

63.  Đậu Quỳnh Hương, Trương Văn Đạt, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu tối ưu hóa qui trình điều chế doxophyllin từ dyphyllin. Tạp chí Dược học, Số 471, Năm 55 (7/2015). Tr. 11-16.

64.  Vương Văn Sơn, Vũ Thanh Thảo, Trần Hồng Ngân, Trần Thành Đạo và Trần Cát Đông (2014). Nghiên cứu tạo β-cyclodextrin từ dịch xử lý tinh bột với CGTase cố định. Y Học TP.HCM. 18(2): p. 289-294.

65.  Cao Thị Hồng Vân, Trần Thành Đạo, Võ Phùng Nguyên, Huỳnh Thị Ngọc Phương. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng acetylcholinesterase của một số auron. Tạp chí Dược học, Số 453, Năm 54(1/2014). Tr. 30-35.

66.  Nguyễn Thị Thu Hà, Trương Ngọc Tuyền, Lê Minh Trí, Trần Bội Châu, Trần Thành ĐạoTối ưu hóa qui trình điều chế Felodipin từ (E)-methyl 2-(2,3-dichlorobenzyliden)-3-oxobutanat và ethyl 3-aminocrotonat. Tạp chí Y học TP.HCM (VN), 2014, tr  381-385.

67.  Võ Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Tường Hạ, Trương Ngọc Tuyền, Trần Thành Đạo.Tổng hợp Nicorandil. Tạp chí Y học TP.HCM (VN), 2014, tr  391-394.

68.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên*, Trần Ngọc Châu*, Lê Minh Trí*, Trần Thành Đạo*. Nghiên cứu qui trình điều chế diosmin từ hesperidin. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 2014, tập 18, Số 2, trang386-390.

69.  Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu khả năng gắn kết một số dẫn chất flavonoid trên bơm ngược SAV1866 của Staphylococcus aureus. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013, Tập 17, phụ bản 1, trang 1-8.

70.  Trương Văn Đạt, Nguyễn Phương Thảo, Đào Việt Tuấn, Trần Thành Đạo. Xây dựng và tối ưu hóa qui trình tổng hợp dyphyllin. Y học thực hành (Journal of practical Medicine), Bộ Y tế. Số 895, 2013. Tr. 169-173.

71.  Thái Khắc Minh, Vũ Khánh Vy, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu khả năng gắng kết của một số dẫn chất flavonoid trên bơm ABCB1 bằng mô hình mô tả phân tử docking. Tạp chí Hóa Học, 2012, 50(5A), 228-232

72.  Trần Thành Đạo, Trương Ngọc Tuyền. Tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học của các dẫn chất thế vị trí số 3 của 2-metyl-6-bromo-4(3H)-quinazolinon. Tạp chí Hóa Học, 2012, 50(5A), 109-112

73.  Lê Minh Trí, Trần Thị Anh Thư, Trần Ngọc Châu, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình điều chế acefyllin và muối acefyllin piperazin. Tạp chí Dược học, 2012, 52(9), 47-51

74.  Trần Lê Hoàng Sơn, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Hà Diệu Ly. Điều chế và thiết lập chất chuẩn 2-amino-1-(4-nitrophenyl) propan-1,3-diol dùng trong kiểm nghiệm các chế phẩm cloramphenicol. Tạp chí Dược học, 2012, 52(6), 44-49.

75.  Hà Lê Đan Thảo, Trương Ngọc Tuyền, Trần Cát Đông, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và khảo sát tác dụng kháng khuẩn của chavicol và dẫn chất liên quan. Tạp chí Dược học (VN), số 440 (2012), tr. 23-27.

76.  Hứa Kim Dung, Trần Thành Đạo, Huỳnh Thị Ngọc Phương. Nghiên cứu tổng hợp genistein. Tạp chí dược học. 2011, 51(2), trang 38-41.

77.  Trần Ngọc Châu, Lý Thành Trung, Trương Thị Mai Duyên, Trần Thành Đạo. Synthesis and antibacterial activity of 1,4-naphthoquinon derivatives. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2011, Tập 15, phụ bản 1, trang 395-405.

78.  Đinh Thị Liên, Vũ Thanh Thảo, Trần Cát Đông và Trần Thành Đạo. Khảo sát tác động kháng Staphylococcus aureus của phối hợp berberin và kháng sinh beta lactam. Y Học TP.HCM. 2011. 15: p. 437-442.

79.  Trần Hồng Thoại Nga, Nguyễn Thị Cẩm Vi, Trần Cát Đông và Trần Thành Đạo. Khảo sát tác động kháng Salmonella và Shingela của một số phối hợp chalcon dị vòng và kháng sinh. Y Học TP.HCM. 2011. 15: p. 431-436.

80.  Vũ Thanh Thảo, Trần Hữu Tâm, Trần Thành Đạo và Trần Cát Đông. Khảo sát sự tạo carotenoidtheo thời gian ở pha sinh dưỡng của một số chủng bacillus. Y Học TP.HCM. 2011. 15: p. 211-217.

81.  Ngoc-Chau Tran, Minh-Tri Le, Thanh-Dao Tran. «Synthesis and anti-candidal activity of 2-chloro-1,4-naphthoquinone derivatives». Vietnamese Journal of Chemistry Vol 48(4B), 2010, pp.7-12

82.   Chu Thị Thu Hiền, Võ Phùng Nguyên, Trần Thành Đạo. Tác dụng kháng viêm in-vivo của một số dẫn chất flavon thế dimethoxy trên vòng B. Tạp chí Dược học, 2010, 50(5), trang 36-40.

83.  Đặng Minh Quân, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí. Ứng dụng phần mềm Matlab và JMP trong nghiên cứu tối ưu hóa phản ứng khử hóa phthaloyl amlodipin thành amlodipin base. Tạp chí Dược học, 2010, 50(11), trang 44-47.

84.  Nguyễn Thị Thu Giang, Đỗ Thị Tường Hạ, Thái Khắc Minh, Võ Phùng Nguyên, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và đánh giá tác động kháng viêm in vivo của dẫn chất polyoxychalcon. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010, Tập 14, phụ bản 1, trang 93-99. Link

85.  Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Đặng Trường Luân, Nguyễn Đắc Chí. Sử dụng phương pháp máy vector hỗ trợ trong dự đoán hoạt tính kháng sốt rét một số dẫn chất chalcon. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010, Tập 14, phụ bản 1, trang 15-22. Link

86.  Trần Lê Ánh Thùy, Nguyễn Thị Thảo Như, Đỗ Tường Hạ, Võ Thị Anh Thư, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và hoạt tính kháng vi sinh vật một số dẫn chất Chalcon dị vòng. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010, Tập 14, phụ bản 1, trang 110-115 Link

87.  Phạm Hoài Thanh Vân, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Võ Quang Hùng. Tổng hợp Felodipin. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010, Tập 14, phụ bản 1, trang 105-109. Link

88.  Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Võ Quang Hùng. Tổng hợp felodipin. Tạp chí Dược học, 2009, 49(10),38-41.

89.  Nguyễn Đinh Nga, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và tác dụng kháng nấm của methyl lawson, thành phần chính của cây bông Móng tay. Tạp chí Dược học, 2009, 49(3), 29-32.

90.  Huỳnh Thị Ngọc Phương, Phan Thị Huyên, Phạm Nguyễn Yến Vân, Phan Thị Phương Thúy, Trần Cát Đông, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và tác dụng kháng vi sinh vật một số dẫn chất nitro/hydroxy chalcon, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Trang 217, Tập 13, Phụ bản Số 1, 2009

91.  Trần Minh Tiến, Trần Thành Đạo, Huỳnh Thị Ngọc Phương. Nghiên cứu phản ứng khử hóa isosorbid dinitrat thành isosorbid-5-mononitrat bằng hệ khử hóa kim loại – acid, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Trang 278, Tập 13, Phụ bản Số 1, 2009

92.  Trần Phi Hoàng Yến, Nguyễn Bảo Uyên, Võ Phùng Nguyên, Đỗ Tường Hạ, Trần Thành Đạo. Khảo sát tác động chống oxi hóa in vivo của một số dẫn chất flavon bán tổng hợp từ rutin, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Trang 157, Tập 13, Phụ bản Số 1, 2009

93.  Trần Phi Hoàng Yến, Trần Thành Đạo. Khảo sát tác động chống oxi hóa in vitro một số dẫn chất flavonoid: Vai trò nhóm OH trong tác động chống oxi hóa của dẫn chất flavon, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Trang 164, Tập 13, Phụ bản Số 1, 2009

94.  Trần Thành Đạo, Trần Cát Đông. Nghiên cứu tác dụng kháng Staphyllococcus aureus của phối hợp cephalosporin và dẫn chất flavon, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Trang 283, Tập 13, Phụ bản Số 1, 2009

95.  Nguyễn Quốc Thái, Lương Đăng Hoàng, Đoàn Ngọc Mỹ Linh, Trần Cát Đông, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử nghiệm khả năng hiệp đồng lên Staphylococcus aureus kháng methicillin của kháng sinh ß-lactam và một số dẫn chất chrysin, Y Học Thành phố Hồ Chí Minh, 2008, Số 12, phụ bản 1, trang131 (01-2008)

96.  Phạm Hải Yến, Võ Phùng Nguyên, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và khả năng kháng oxy hóa và kháng viêm của một số dẫn chất chrysin, Y Học Thành phố Hồ Chí Minh, 2008, Số 12, phụ bản 1, trang13

97.  Đỗ Tường Hạ, Ngô Khánh Trang, Trần Thành Đạo, Võ Phùng Nguyên. Hoạt tính kháng viêm in vivocủa một số dẫn chất chrysin, Tạp chí Dược học, 2008, 48 (3), 21-15

98.  Trương Văn Thiện, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và hoạt tính kháng oxy hóa trên in vitro của một số dẫn chất rutin, Tạp chí Dược học, 2008, 48 (11), 39-43

99.  Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Mô hình 3D-QSAR CoMFA/CoMSIA trên tác dụng kháng nấm của các dẫn chất salicylamido thiazol và triazol. Tạp chí Dược học, 2007, 47(12), 24-30. (Bài báo trang bìa) (AN 2008:307892)

100.  Thái Khắc Minh, Nguyễn Đinh Nga, Trần Thành Đạo. Tổng hợp một số dẫn chất dị vòng thiazol và triazol có khả năng kháng khuẩn. Tạp chí Dược học, 2007, 47(6), 32-37.

101.  Trần Thành Đạo, Nguyễn Thị Vân Hà, Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Đinh Nga, Mai Phương Mai, Trương Phương. Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất salicylanilid, Y học TP. Hồ Chí Minh, 2007(1), PB4, trang 1-7

102.  Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu khả năng liên kết ở mức độ phân tử giữa các dẫn chất chrysin và cyclooxygenase-2 bằng mô hình mô tả trên máy tính. Tạp chí Dược học,2006, 46(6), 19-23 (Bài báo trang bìa). (Chem. Abstr. 2006, 145, 347830) (AN 2006, 891887)

103.  Thái Khắc Minh, Lê Thị Thanh Hương, Mai Phương Mai, Trần Thành Đạo. Khảo sát hoạt tính kháng viêm của một số dẫn chất 2-acylamidothiazol. Tạp chí Dược học, 2005, 45(7), 14-18. (Chem. Abstr.2005, 144, 460496) (AN 2005, 1042642).

104.  Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Thái Khắc Minh. Tổng hợp và khảo sát tính kháng nấm khuẩn một số dẫn chất 2-amino thiazol, Tạp chí Dược học, 2002, 42(5), trang 13-15. (Chem. Abstr. 2002, 139, 30192) (AN 2002:760599).

105.  Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Thái Khắc Minh, Tổng hợp và hoạt tính kháng nấm – kháng khuẩn một số dẫn chất 2-aminothiazol, Tạp chí dược học, 2002(42), số 313, trang 13-15

106.  Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Thái Khắc Minh, Võ Văn Thơ. Tổng hợp một số dẫn chất thiazol có tiềm năng kháng nấm và kháng khuẩn. Tạp chí Dược học, 2001, 41(12), trang 12-15 (AN2002, 229436).

107.  Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Thái Khắc Minh, Võ Văn Thơ, Tổng hợp một số dẫn chất thiazol có tiềm năng kháng nấm và kháng khuẩn, Tạp chí dược học, 2001(41), số 12, trang 12-15

108.  Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Nguyễn Trần Quốc Dũng, Trương Phương, Tổng hợp một số hợp chất amid dị vòng của acid salicylic có tác dụng kháng nấm và kháng nấm, Tạp chí dược học, 1998 (38), số 271, trang 6-8.

109.  Trương Phương, Mai Phương Mai, Trần Thành Đạo, Nguyễn Đinh Nga, Nguyễn Thị Vân Hà, Ngụy Thị Thúy Nhung. Tổng hợp và hoạt tính sinh học của các dẫn chất clorosalicylanilid, Tạp Chí Dược Học, 1998, 38(5), 8-12

110.  Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các dẫn chất iodosalicylanilid. Tạp Chí Dược Học, 1997, 37(10), 10-13

111.  Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các dẫn chất nitrosalicylanilid. Tạp Chí Dược Học, 1997, 37(9), 7-10

112.  Tran Thanh Dao, Truong Phuong. Synthesis and test of antifungal and antibacterial effects of clorosalicylanilide compounds. Vietnamese Pharmaceutical Journal, Vol. 10, pp 8-12 (1997)

113.  Lê Minh Trí, Lê Thị Thiên Hương, Trần Thành Đạo. Nghiên cứu sản xuất muối khoáng từ nước ót bằng phương pháp phơi động, Tạp chí dược học, số chuyên san, 1993, trang 70.

Hội nghị khoa học Quốc tế

1.     Tran Thanh Dao*, Huyn Pyo Kim, Haeil Park. Synthesis and inhibitory activitive of prostaglandin production of 7-oxygenated-flavone analogs. Proceedings of the Fourth Pharma Indochina Conference on Pharmaceutical Science, HCMC-Vietnam, Vol. 1, pp. 317-322 (11.2005).

2.     Thai Khac-Minh*, Le Minh Tri, Tran Thanh Dao*. Anti-inflammatory chrysin derivatives - molecular modeling study on cyclooxygenase-2 active site. Proceedings of the Fourth Pharma Indochina Conference on Pharmaceutical Science, HCMC-Vietnam, Vol. 2, pp 478-483. (11.2005).

3.     Vo Phung Nguyen, Tran Thanh Dao*. Synthesis and Structure-anti-inflammatory activity relationships of some 6,8-dihalogenated chrysin derivatives. Proceeding for the 5th Pharma Indochina, Bangkok-Thailand. (CDROM, November, 2007).

4.     Thanh-Dao Tran*, Haeil Park, Gerhard F. Ecker, Khac-Minh Thai, 2’-hydroxy-chalcone Analogues: Synthesis and Structure-PGE2 Inhibitory Activity Relationship (ISBN 3-906980-20-0. Published in 2008 by MDPI, Basel, Switzerland). Proceedings of ECSOC-12, The 12th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, November 1-30, 2008. C0011 (12.2008).

5.     Thanh-Dao Tran*, Haeil Park. Application of Suzuki Coupling Reaction for Preparation of Some Arylchrysin Analogues. (ISBN 3-906980-20-0. Published in 2008 by MDPI, Basel, Switzerland). Proceedings of ECSOC-12, The Twelfth International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, November 1-30, 2008.

6.     Tuong-Ha Do, Phung-Nguyen Vo, Thanh-Dao Tran. Synthesis and Comparison of Anti-inflammatory Activity of Chrysin Derivatives. Proceedings of ECSOC-15, The Twelfth International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, November 1-30, 2009.

7.     Ngoc-Chau Tran, Minh-Tri Le, Dinh-Nga Nguyen, Thanh-Dao Tran. Synthesis and biological evaluation of galogen substituted 1,4-napthoquinones as potent antifungal agents. Proceedings of ECSOC-15, The Twelfth International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, November 1-30, 2009.

8.     Thanh-Dao Tran, Tuong-Ha Do, Thao-Nhu Nguyen Thi, Khac-Minh Thai, Cai-Dong Tran. Synthesis and Antimicrobial Activity of Novel Heterocyclic Chalcones. Proceedings of ECSOC-15, The Twelfth International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, November 1-30, 2011.

9.     Thanh-Dao Tran, Thao-Nhu Nguyen, Tuong-Ha Do, T. Ngoc Phuong Huynh, Khac-Minh Thai, Cat-Dong Tran.Synthesis, Antibacterial and Antifungal Activities of New Heterocyclic Chalcone Analogues. Proceeding for the 7th Pharma Indochina, Bangkok-Thailand. (CDROM, November, 2011).

 

Hội nghị trong nước

10.  Nguyen Tran Quoc Dung, Tran Thanh Dao, Nguyen Dinh Nga, Tran Cat Dong, Truong Phuong. Synthesis of some heterocyclic amides of salicylic acid as potential antibacterial and antifungal agents. Proceeding of the conference on Pharmaceutical Science, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City-Vietnam. 27-10-1998, pp. 196-201.

11.  Tran Thanh Dao*, Nguyen Dinh Nga, Vo Van Tho, Thai Khac Minh. Synthesis of some halogenated N-(thiazol-2-yl)salicylamide with antibacterial and antifungal activities. Proceeding of the conference on Pharmaceutical Science, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City-Vietnam. 22-23/12/1999, pp. 47-52.

12.  Truong Phuong, Huynh Thi Nguyen Thuy, Tran Thanh Dao, Nguyen Dinh Nga, Huynh Thi Ngoc Lan, Tran Cat Dong. Synthesis and evaluation of antibacterial and antifungal activities of 3-salicylamidorhodanin derivatives. Proceeding of the conference on Pharmaceutical Science, Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City-Vietnam. 27-10-1998, pp. 204-208.

13.  Tran Thanh Dao*, Nguyen Dinh Nga, Thai Khac Minh. Synthesis and evaluation of antibacterial and antifungal activities of some 2-aminothiazole derivatives. Proceeding of the conference on Pharmaceutical Science, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City-Vietnam. 27-10-1998, pp. 94-99.

14.  Nguyen Quoc Thai, Luong Dang Hoang, Doan Ngoc My Linh, Tran Cat Dong, Tran Thanh Dao*. Synthesis and test for the antibacterial activity of chrysin derivatives and their induction of beta-lactam sensibility of methicillin resistant Staphylococcus aureus. Proceeding of the youth scientific conference on Medicine and Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy HCMC-Vietnam, 10-01-2008, pp. 131-138.

15.  Pham Hai Yen, Vo Phung Nguyen, Tran Thanh Dao*. Synthesis and evaluation of the antioxidant and anti-inflammatory activities of some chrysin derivatives. Proceeding of the youth scientific conference on Medicine and Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy HCMC-Vietnam. 10-01-2008, pp. 139-146.

16.  Tran Cat Dong, Tran Thanh Dao*. Synthesis and investigation of synergism effects of chrysin analogues with betalactam. Proceeding of the first national conference on Pharmaceutical Chemistry (Science and Industry). Hanoi-Vietnam. 19-12-2008, pp. 200-204.

17.  Nguyen Dinh Nga, Tran Thanh Dao*. Synthesis of Lawsone and methyl lawsone, the major component of “Bong mong Tay” having antifungal activities. Proceeding of the first national conference on Pharmaceutical Chemistry (Science and Industry). Hanoi-Vietnam. 19-12-2008, pp. 297-302.

18.  Truong Van Thien, Tran Thanh Dao*. Synthesis and evaluation of in vitro antioxidative activity based on the DPPH and beta-caroten models. Proceeding of the first national conference on Pharmaceutical Chemistry (Science and Industry). Hanoi-Vietnam. 19-12-2008, pp. 317-323.

19.  Huynh Thi Ngoc Phuong, Phan Thi Huyen, Pham Nguyen Yen Van, Phan Thi Phuong Thuy, Tran Cat Đong, Tran Thanh Dao*. Synthesis and antimicrobial activities of some nitro/hydroxychalcone derivatives. Proceeding of the conference on Pharmaceutical Science, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City-Vietnam, 20-21/02/2009.

20.  Tran Minh Tien, Tran Thanh Dao, Huynh Thi Ngoc Phuong. Study on reductive process of isosorbide dinitrate into isosorbide-5-mononitrate by metal-acid system. Proceeding of the conference on Pharmaceutical Science, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City-Vietnam, 20-21/02/2009.

21.  Tran Phi Hoang Yen, Nguyen Bao Uyen, Vo Phung Nguyen, Đo Tuong Ha, Tran Thanh Dao*. Validation of in-vivo anti-oxidative activity of some flavone semi-synthesized from rutin. Proceeding of the conference on Pharmaceutical Science, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City-Vietnam, 20-21/02/2009.

22.  Tran Phi Hoang Yen, Tran Thanh Dao*. The role of hydroxyl group on anti-oxidative activity of flavone derivatives Proceeding of the conference on Pharmaceutical Science, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City-Vietnam, 20-21/02/2009.

23.  Tran Thanh Dao*, Tran Cat Dong. Antibacterial activity of halogenated chrysin derivatives in combination with cephalosporin against S. aureus. Proceeding of the conference on Pharmaceutical Science, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City-Vietnam, 20-21/02/2009.

24.  Nguyễn Thị Thu Giang, Đỗ Thị Tường Hạ, Thái Khắc Minh, Võ Phùng Nguyên, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và đánh giá tác động kháng viêm in vivo của dẫn chất polyoxychalcon. Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi Trẻ lần thứ 21, Đại học Y Dược TP. HCM, Việt nam, 14.01.2010. (Báo cáo hội trường) (Bài toàn văn)

25.  Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Đặng Trường Luân, Nguyễn Đắc Chí. Sử dụng phương pháp máy vector hỗ trợ trong dự đoán hoạt tính kháng sốt rét một số dẫn chất chalcon. Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi Trẻ lần thứ 21, Đại học Y Dược TP. HCM, Việt nam, 14.01.2010. (Báo cáo hội trường) (Bài toàn văn)

26.  Tran Ngoc Chau*, Ly Thanh Trung, Truong Thi Mai Duyen, Tran Thanh Dao. «Synthesis and antibacterial activity of 1,4-naphthoquinon derivatives». Conference on Pharmaceutical Science and Technology organized by Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Jan. 14, 2011, Ho chi Minh City, Viet Nam

 


 

GV khác thuộc Phòng - Ban - Bộ môn này
Trần Thành Đạo
Nguyễn Đức Tuấn
Nguyễn Thiện Hải
Quay lại   |  Lên trên
Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
41 Đinh Tiên Hoàng - P.Bến Nghé - Q1 - Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8)38295641 Fax : (84.8)38225435 Email : duockhoa@uphcm.edu.vn