images/upload/BannerWebKhoaDuoc-02.png
CÁC MỤC CHÍNH
TIN NỘI BỘ
TRA BÀI VIẾT
<Tháng Năm 2024>
HaiBaNămSáuBảyCN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 101.572.819
CHUYÊN KHOA 1
Chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I năm 2011 - Cập nhật : 17/10/2011

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I (chi tiết)

(100 ĐVHT)

Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm - Bào chế

 

I.        Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Triết học

4

4

0

2

Ngoại ngữ

14

14

0

3

Công nghệ thông tin cơ bản

2

2

0

4

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

2

0

5

Sinh học phân tử cơ sở Dược

2

2

0

 

II.    Phần kiến thức cơ sở :  ( 26 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Y dược – Xã hội học

3

3

0

2

Luật và pháp chế dược

2

2

0

3

Dược động học

3

3

0

4

Hóa hữu cơ nâng cao

6

4

2

5

Công nghệ thông tin cơ sở        

4

2

2

6

Sinh dược học

3

3

0

7

Các phương pháp phân tích dụng cụ

5

5

0

III.       Phần kiến thức chuyên ngành: ( 35 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Những thành tựu mới trong lĩnh vực hóa trị liệu

6

4

2

2

Các hệ thống trị liệu mới

3

3

0

3

Bố trí thí nghiệm và tối ưu hóa trong bào chế - công nghiệp Dược

3

2

1

4

Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất thuốc

4

2

2

5

độ ổn định của thuốc

4

4

0

6

Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm I

3

2

1

7

Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm II

3

2

1

8

Nghiên cứu phát triển Dược phẩm I

3

2

1

9

Thực hành bào chế công nghiệp Dược

3

0

3

10

Nghiên cứu phát triển Dược phẩm I

3

3

0

Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)

        TP. Hồ Chí Minh, ngày 20   tháng 5  năm 2011

                                                                       BAN CHỦ NHIỆM KHOA


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I  (100 ĐVHT)

Chuyên ngành: Dược lý – Dược lâm sàng  (chi tiết)

 

I.                    Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Triết học

4

4

0

2

Ngoại ngữ

14

14

0

3

Công nghệ thông tin cơ bản

2

2

0

4

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

2

0

5

Sinh học phân tử cơ sở Dược

2

2

0

 

II.                                Phần kiến thức cơ sở :  ( 26 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

6

Y dược – Xã hội học

3

3

0

7

Luật và pháp chế dược

2

2

0

8

Dược động học

3

3

0

9

Hóa hữu cơ nâng cao

6

4

2

10

Công nghệ thông tin cơ sở        

4

2

2

11

Sinh dược học

3

3

0

12

Các phương pháp phân tích dụng cụ

5

5

0

 

III.               Kiến thức chuyên ngành ( 35 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

13

Sinh lý bệnh

3

3

0

14

Sử dụng thuốc trong trị liệu

5

5

0

15

Độc chất học lâm sàng

3

3

0

16

Nhiễm trùng bệnh viện và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật

3

3

0

17

Dược động học ứng dụng

4

2

2

18

Thông tin thuốc và cảnh giác Dược

3

1

2

19

Thực hành Dược lâm sàng tại Bệnh viện

11

0

11

20

Sai sót trong trị liệu

3

3

0

 

Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)

        TP. Hồ Chí Minh, ngày 20   tháng 5  năm 2011

                                                                                    Ban chủ nhiệm khoa


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I 

(100 ĐVHT)

Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc – độc chất (chi tiết)

 

I.                    Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Triết học

4

4

0

2

Ngoại ngữ

14

14

0

3

Công nghệ thông tin cơ bản

2

2

0

4

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

2

0

5

Sinh học phân tử cơ sở Dược

2

2

0

 

II.                                Phần kiến thức cơ sở :  ( 26 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

6

Y dược – Xã hội học

3

3

0

7

Luật và pháp chế dược

2

2

0

8

Dược động học

3

3

0

9

Hóa hữu cơ nâng cao

6

4

2

10

Công nghệ thông tin cơ sở        

4

2

2

11

Sinh dược học

3

3

0

12

Các phương pháp phân tích dụng cụ

5

5

0

 

III.            Kiến thức chuyên ngành ( 35 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

13

Hiệu chuẩn thiết bị phân tích trong phòng KN.

4

2

2

14

KN thuốc bằng các PP Hóa lý

6

4

2

15

KN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm bằng phương pháp sinh học

4

3

1

16

ISO -IEC 17025, GLP

4

2

2

17

Độ ổn định thuốc

4

4

0

18

KN đông dược, thực phẩm chức năng và các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên

4

3

1

19

Phân tích dữ liệu trong kiểm nghiệm

4

2

2

20

Kiểm nghiệm độc chất

5

4

1

 

Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)

       TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 5  năm 2011

                                                                                                BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN KHOA CẤP I  (100 ĐVHT)

Chuyên ngành: Dược liệu  - Dược cổ truyền (chi tiết)

 

I.                    Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Triết học

4

4

0

2

Ngoại ngữ

14

14

0

3

Công nghệ thông tin cơ bản

2

2

0

4

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

2

0

5

Sinh học phân tử cơ sở Dược

2

2

0

 

II.                                Phần kiến thức cơ sở :  ( 26 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

6

Y dược – Xã hội học

3

3

0

7

Luật và pháp chế dược

2

2

0

8

Dược động học

3

3

0

9

Hóa hữu cơ nâng cao

6

4

2

10

Công nghệ thông tin cơ sở        

4

2

2

11

Sinh dược học

3

3

0

12

Các phương pháp phân tích dụng cụ

5

5

0

 

III.          Phần kiến thức chuyên ngành ( 35 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

13

Hóa học các hợp chất tự nhiên

5

5

0

14

Các phương pháp sắc ký hiện đại ứng dụng trong phân tích các hợp chất tự nhiên

4

4

0

15

Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm tự nhiên

6

3

3

16

Y học cổ truyền dân tộc

3

2

1

17

Các phương pháp chiết xuất phân lập

6

4

2

18

Phương pháp nghiên cứu thuốc từ dược liệu

5

5

0

19

Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu

2

2

0

20

Thực hành nghiệp vụ

4

0

4

 

Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)

        TP. Hồ Chí Minh, ngày 20   tháng 5  năm 2011

                                                                                                Ban chủ nhiệm khoa


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN KHOA CẤP I  (100 ĐVHT)

Chuyên ngành: Tổ chức-Quản lý Dược  (chi tiết)

 

III.               Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

1

Triết học

4

4

0

2

Ngoại ngữ

14

14

0

3

Công nghệ thông tin cơ bản

2

2

0

4

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

2

0

5

Sinh học phân tử cơ sở Dược

2

2

0

 

IV.                              Phần kiến thức cơ sở :  ( 26 ĐVHT)

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

6

Y dược – Xã hội học

3

3

0

7

Luật và pháp chế dược

2

2

0

8

Dược động học

3

3

0

9

Hóa hữu cơ nâng cao

6

4

2

10

Công nghệ thông tin cơ sở        

4

2

2

11

Sinh dược học

3

3

0

12

Các phương pháp phân tích dụng cụ

5

5

0

 

III.             Phần kiến thức chuyên ngành ( 34 ĐVHT)

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số ĐVHT

PHÂN BỐ

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

13

Pháp chế dược chuyên ngành

8

6

2

14

Kinh tế dược chuyên ngành

8

6

2

15

Quản lý nhà nước về y tế

7

6

1

16

Quản lý dược bệnh viện

2

1

1

17

Quản lý chất lượng thuốc

4

4

0

18

Marketing dược

2

1

1

19

Dược cộng đồng

3

3

0

Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)

 

        TP. Hồ Chí Minh, ngày 20   tháng 5  năm 2011

Ban chủ nhiệm khoa

CÁC TIN KHÁC
Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
41 Đinh Tiên Hoàng - P.Bến Nghé - Q1 - Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8)38295641 Fax : (84.8)38225435 Email : duockhoa@uphcm.edu.vn