images/upload/BannerWebKhoaDuoc-02.png
CÁC MỤC CHÍNH
TIN NỘI BỘ
TRA BÀI VIẾT
<Tháng Năm 2022>
HaiBaNămSáuBảyCN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 100.542.656
CAO HỌC
Chương trình đào tạo cao học - Cập nhật : 17/10/2011

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC (50 TÍN CHỈ)

Chuyên ngành : KIỂM NGHIỆM THUỐC–ĐỘC CHẤT (chi tiết)

Mã số:       60 73 15

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (4 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

1

Triết học 

2

Bắt buộc

2

0

2

Anh văn chuyên ngành

2

Bắt buộc

1

1

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (17 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

3

Luật và Pháp chế Dược

2

Bắt buộc

2

0

4

Sinh học phân tử cơ sở Dược 

2

Bắt buộc

2

0

5

Sinh dược học

2

Bắt buộc

2

0

6

Hóa hữu cơ nâng cao

3

Bắt buộc

2

1

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Bắt buộc

2

0

8

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

Bắt buộc

2

0

9

Y dược - xã hội học

2

Tự chọn

2

0

10

Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính

2

Tự chọn

1

1

11

Các phương pháp phân tích dụng cụ

2

Tự chọn

2

0

12

Dược động học

2

Tự chọn

2

0

13

Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng

2

Tự chọn

2

0

 

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

14

Hiệu chuẩn thiết bị phân tích trong phòng KN.

2

Bắt buộc

1

1

15

KN thuốc bằng các phương pháp Hóa lý

4

Bắt buộc

3

1

16

KN thuốc bằng phương pháp sinh học

3

Bắt buộc

2

1

17

ISO -IEC 17025, GLP

2

Bắt buộc

1

1

18

Độ ổn định thuốc

2

Tự chọn

2

 

19

KN độc chất 

3

Tự chọn

2

1

20

KN đông dược, thực phẩm chức năng và các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên

3

Tự chọn

2

1

21

Phân tích vết   trong dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm

2

Tự chọn

1,5

0,5

22

Phân tích dữ liệu trong kiểm nghiệm

2

Tự chọn

1

1

23

Kiểm nghiệm vaccin và một số dạng thuốc đặc biệt (máu và sinh phẩm)

2

Tự chọn

1

1

24

Kiểm nghiệm mỹ phẩm

2

Tự chọn

2

0

25

Kiểm nghiệm thực phẩm

2

Tự chọn

2

0

26

Phân tích môi trường

2

Tự chọn

2

0

Luận văn tốt nghiệp: 10 TC


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC (50 TÍN CHỈ)

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VÀ BÀO CHẾ (chi tiết)

Mã số:       60 73 01

 

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (4 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

1

Triết học 

2

Bắt buộc

2

0

2

Anh văn chuyên ngành

2

Bắt buộc

1

1

 

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (17 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

3

Luật và Pháp chế Dược

2

Bắt buộc

2

0

4

Sinh học phân tử cơ sở Dược

2

Bắt buộc

2

0

5

Sinh dược học

2

Bắt buộc

2

0

6

Hóa hữu cơ nâng cao

3

Bắt buộc

2

1

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Bắt buộc

2

0

8

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

Bắt buộc

2

0

9

Y dược - xã hội học

2

Tự chọn

2

0

10

Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính

2

Tự chọn

1

1

11

Các phương pháp phân tích dụng cụ

2

Tự chọn

2

0

12

Dược động học

2

Tự chọn

2

0

13

Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng

2

Tự chọn

2

0

 

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

14

Thiết kế phân tử thuốc I

3

Bắt buộc

3

0

15

Thiết kế và tối ưu hóa công thức/quy trình

3

Bắt buộc

2

1

16

Các hệ thống trị liệu mới

2

Bắt buộc

2

0

17

Quản lý chất lượng trong sản xuất thuốc

2

Bắt buộc

2

0

18

Độ ổn định thuốc

2

Tự chọn

2

0

19

Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm I

2

Tự chọn

2

0

20

Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm II

2

Tự chọn

2

0

21

Nghiên cứu phát triển dược phẩm I

3

Tự chọn

2

1

22

Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

2

Tự chọn

2

0

23

Dược phẩm có nguồn gốc sinh học

2

Tự chọn

2

0

24

Thiết kế phân tử thuốc II

2

Tự chọn

1

1

25

Nghiên cứu phát triển dược phẩm II

2

Tự chọn

2

0

Luận văn tốt nghiệp: 10 TC


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC (50 TÍN CHỈ)

Chuyên ngành : DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN (chi tiết)

Mã số: 60 73 10

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (4 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

1

Triết học 

2

Bắt buộc

2

0

2

Anh văn chuyên ngành

2

Bắt buộc

1

1

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (17 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

3

Luật và Pháp chế Dược

2

Bắt buộc

2

0

4

Sinh học phân tử cơ sở Dược 

2

Bắt buộc

2

0

5

Sinh dược học

2

Bắt buộc

2

0

6

Hóa hữu cơ nâng cao

3

Bắt buộc

2

1

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Bắt buộc

2

0

8

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

Bắt buộc

2

0

9

Y dược - xã hội học

2

Tự chọn

2

0

10

Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính

2

Tự chọn

1

1

11

Các phương pháp phân tích dụng cụ

2

Tự chọn

2

0

12

Dược động học

2

Tự chọn

2

0

13

Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng

2

Tự chọn

2

0

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

14

Hóa học các hợp chất tự nhiên

3

Bắt buộc

3

0

15

Các phương pháp sắc ký hiện đại ứng dụng trong phân tích các hợp chất tự nhiên

2

Bắt buộc

2

0

16

Các phương pháp phổ ứng dụng trong phân tích

2

Bắt buộc

2

0

17

Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm tự nhiên

3

Bắt buộc

1,5

1,5

18

Phân lọai sinh thái tài nguyên thực vật

2

Tự chọn

2

0

19

Nuôi cấy mô thực vật

1

Tự chọn

1

0

20

Y học cổ truyền dân tộc

2

Tự chọn

1,5

0,5

21

Các phương pháp chiết xuất phân lập

3

Tự chọn

2,5

0,5

22

Phương pháp nghiên cứu thuốc từ dược liệu

3

Tự chọn

3

0

23

Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu

2

Tự chọn

2

0

24

Dược lý Dược liệu đại cương

2

Tự chọn

2

0

25

Hương liệu và mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên

2

Tự chọn

2

0

26

Dược liệu trong dinh dưỡng – Dược liệu độc

2

Tự chọn

2

0

27

Thiết kế và tối ưu hóa quy trình chiết xuất

2

Tự chọn

1

1

Luận văn tốt nghiệp: 10 TC


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC (50 TÍN CHỈ)

CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM SÀNG (chi tiết)

Chuyên ngành:  60 73 05

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (4 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

1

Triết học 

2

Bắt buộc

2

0

2

Anh văn chuyên ngành

2

Bắt buộc

1

1

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (17 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

3

Luật và Pháp chế Dược

2

Bắt buộc

2

0

4

Sinh học phân tử cơ sở Dược

2

Bắt buộc

2

0

5

Sinh dược học

2

Bắt buộc

2

0

6

Hóa hữu cơ nâng cao

3

Bắt buộc

2

1

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Bắt buộc

2

0

8

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

Bắt buộc

2

0

9

Y dược - xã hội học

2

Tự chọn

2

0

10

Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính

2

Tự chọn

1

1

11

Các phương pháp phân tích dụng cụ

2

Tự chọn

2

0

12

Dược động học

2

Tự chọn

2

0

13

Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng

2

Tự chọn

2

0

 

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

14

Sinh lý bệnh

2

Bắt buộc

2

0

15

Sử dụng thuốc trong trị liệu

3

Bắt buộc

3

0

16

Dược động học ứng dụng

3

Bắt buộc

2

1

17

Thực hành dược lâm sàng 1

2

Bắt buộc

0

2

18

Thực hành dược lâm sàng 2

1

Bắt buộc

0

1

19

Thông tin thuốc và cảnh giác dược

2

Tự chọn

1

1

20

Nhiễm trùng bệnh viện và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật

2

Tự chọn

2

0

21

Dược lý tế bào và phân tử

2

Tự chọn

2

0

22

Độc chất học lâm sàng

2

Tự chọn

2

0

23

Xét nghiệm lâm sàng

2

Tự chọn

2

0

24

Phân tích dữ liệu nghiên cứu dược lý lâm sàng

2

Tự chọn

1

1

25

Dược hạt nhân

2

Tự chọn

2

0

26

Dược lý di truyền

2

Tự chọn

2

0

27

Quản lý thử nghiệm lâm sàng

2

Tự chọn

2

0

28

Sai sót trong trị liệu

2

Tự chọn

2

0

Luận văn tốt nghiệp: 10 TC

CÁC TIN KHÁC
Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
41 Đinh Tiên Hoàng - P.Bến Nghé - Q1 - Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8)38295641 Fax : (84.8)38225435 Email : duockhoa@uphcm.edu.vn