images/upload/BannerWebKhoaDuoc-02.png
CÁC MỤC CHÍNH
TIN NỘI BỘ
TRA BÀI VIẾT
<Tháng Năm 2024>
HaiBaNămSáuBảyCN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 101.572.934
TỔ HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
Giới thiệu Tổ Hành chính - Tổ chức - Cập nhật : 28/09/2010

Ban Tổ chức cán bộ 

Chức trách của Ban Tổ chức cán bộ là giúp Khoa trưởng chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý tổ chức, cán bộ nhân viên và học sinh trong nhà trường. Nhiệm vụ công tác cụ thể phòng Tổ chức cán bộ bao gồm các mặt sau:

- Nghiên cứu đề xuất ý kiến về việc xây dựng sắp xếp các tổ chức trong trường (các bộ môn, phòng ban) dự thảo xây dựng chức trách, nhiệm vụ của từng đơn vị đó cho phù hợp với yêu cầu về nhiệm vụ chính trị của trường.

- Theo dõi và chỉ đạo thực hiện các điều qui định của Bộ và cấp trên về tổ chức cán bộ và học sinh trong trường.

- Quản lý toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường về số lượng lẫn chất lượng. Xây dựng và quản lý kế hoạch lao động bao gồm các việc sắp xếp, tuyển dụng thuyên chuyển, điều động, đồng thời nghiên cứu việc đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công nhân, nhân viên, theo đúng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Theo dõi, nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách áp dụng cho cán bộ, công nhân, nhân viên.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ trị an trong trường. Xây dựng và bảo vệ cơ quan trong trường.

- Tiến hành công tác hành chính như về tổ chức cán bộ như: Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ và học sinh theo quy định của trên, làm báo cáo thống kê tình hình cán bộ.   

Ban Hành chính tổng hợp 

Chức trách của Ban hành chính tổng hợp là giúp cho Khoa trưởng tổng hợp tình hình hoạt động của các đơn vị trong trường, làm kế hoạch cụ thể về mọi mặt công tác chung của toàn trường và đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch đó đúng thời gian qui định và làm công tác văn thư hành chính lưu trữ. Nhiệm vụ công tác cụ thể của Phòng Hành chính tổng hợp bao gồm các mặt sau:

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, hành chính  và lưu trữ : Soạn thảo, sao lục, trích lục, công văn, văn kiện theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng để gởi các đơn vị trong trường. Tiếp nhận và tổ chức lưu trữ công văn, chỉ thị qua cấp trên đảm bảo đúng công tác, nguyên tắc bảo mật. Lập hồ sơ theo dõi các loại công văn đi, đến rõ ràng và đầy đủ. 

- Ký nhận điện tín, báo chí, thư từ, các đơn từ đề nghị khiếu nại của trong và ngoài trường gửi tới, nghiên cứu và tổ chức và tổ chức phân phối kịp thời, điện báo cho các đơn vị và đề xuất ý kiến với hiệu trưởng để giải quyết. 

- Đăng ký cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, các cơ quan và cá nhân muốn làm việc trực tiếp với lãnh đạo trường 

- Bảo quản giữ gìn con dấu, phân công trách nhiệm sử dụng làm đúng nguyên tắc hành chính và phòng gian bảo mật 

- Bố trí lịch công tác hàng tuần cho toàn trường để tiến hành công tác, thống nhất sinh hoạt theo ý định của hiệu trưởng. 

- Duy trì thời gian làm việc hành chính, tổ chức đón tiếp khánh đến công tác tại trường. 

- Trực tiếp duyệt các văn bản, văn kiện của các đơn vị đưa đánh máy, tuyệt đối giữ bí mật, đảm bảo kỹ thuật và thời gian. Tổ chức thực hiện công tác liên lạc, điện thoại... thông báo các cuộc họp chung của trường và phổ biến các văn bản của nhà nước và cấp trên các đơn vị. 

- Ký các loại giấy giới thiệu, công lệnh trong phạm vi được Hiệu trưởng ủy nhiệm theo dõi đôn đốc, phối hợp với các đoàn thể, các phòng để tổ chức những ngày lễ của toàn trường. 

- Nhận và chuyển fax  


Lịch sử

Phòng Hành chính tổng hợp ra đời cùng lúc với sự thành lập cùa Đại học Dược khoa Sài gòn vào năm 1947 Phụ trách phòng HCTH qua các thời kỳ (Kể từ 1976 đến nay) như sau : 

CN. Văn Thành Sự - Trưởng ban Từ năm 1976 - 1982  

DS. Trần Nguyên Khánh - Trưởng ban Từ năm 1982 - 1984  

DS. Nguyễn Văn Thạnh - Trưởng ban Từ năm 1984 - 1994  

CN. Đỗ Thị Minh Nguyệt - Phó ban Từ năm 1990 - 2009

Phòng Tổ Chức Từ năm 1976 đến nay có các đ/c phụ trách qua các thời kỳ như sau : 

DS. Trương Thị Tước - Trưởng Ban Từ năm 1975 - 1983  

KS. Nguyễn Thị Huỳnh Mai Phó Trưởng khoa phụ trách TCCB    

DS. Nguyễn Bích - Trưởng Ban Từ năm 1983 - 1985    

DS. Lê Thị Thu Vân - Phó Ban Từ năm 1986 - 1994   

DS. Vương Văn Ảnh - Trưởng ban Từ năm 1985 - đến nay  

DS. Trần Thị Minh Hiệp - Phó ban Từ năm 1995 - 2005

CN. Hà Thị Thanh – Phó Ban Từ năm 2009 – nay 

CÁC TIN KHÁC
Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
41 Đinh Tiên Hoàng - P.Bến Nghé - Q1 - Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8)38295641 Fax : (84.8)38225435 Email : duockhoa@uphcm.edu.vn