images/upload/BannerWebKhoaDuoc-02.png
CÁC MỤC CHÍNH
TIN NỘI BỘ
TRA BÀI VIẾT
<Tháng Mười 2019>
HaiBaNămSáuBảyCN
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 147.752
TIẾN SĨ
Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh - Cập nhật : 17/10/2011

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM

Mã số:    62 73 01 01  

 

A. PHẦN TƯƠNG ỨNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC: 40 TÍN CHỈ

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG ( 4 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

1

Triết học 

2

Bắt buộc

2

0

2

Anh văn chuyên ngành

2

Bắt buộc

1

1

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (17 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

3

Luật và Pháp chế Dược

2

Bắt buộc

2

0

4

Sinh học phân tử cơ sở Dược

2

Bắt buộc

2

0

5

Sinh dược học

2

Bắt buộc

2

0

6

Hóa hữu cơ nâng cao

3

Bắt buộc

2

1

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Bắt buộc

2

0

8

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

Bắt buộc

2

0

9

Y dược - xã hội học

2

Tự chọn

2

0

10

Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính

2

Tự chọn

1

1

11

Các phương pháp phân tích dụng cụ

2

Tự chọn

2

0

12

Dược động học

2

Tự chọn

2

0

13

Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng

2

Tự chọn

2

0

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

14

Thiết kế phân tử thuốc I

3

Bắt buộc

3

0

15

Thiết kế và tối ưu hóa công thức/quy trình

3

Bắt buộc

2

1

16

Các hệ thống trị liệu mới

2

Bắt buộc

2

0

17

Quản lý chất lượng trong sản xuất thuốc

2

Bắt buộc

2

0

18

Độ ổn định thuốc

2

Tự chọn

2

0

19

Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm I

2

Tự chọn

2

0

20

Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm II

2

Tự chọn

2

0

21

Nghiên cứu phát triển dược phẩm I

3

Tự chọn

2

1

22

Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

2

Tự chọn

2

0

23

Dược phẩm có nguồn gốc sinh học

2

Tự chọn

2

0

24

Thiết kế phân tử thuốc II

2

Tự chọn

1

1

25

Nghiên cứu phát triển dược phẩm II

2

Tự chọn

2

0

 

            B. PHẦN CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ: 8 tín chỉ

I. BẮT BUỘC : 6

1: Kỹ thuật và công nghệ bào chế hệ vi tiểu phân (micro và nano) ứng dụng trong bào chế thuốc: 3 tín chỉ

2. Kỹ thuật làm tăng tính thấm và vận chuyển qua màng ứng dụng trong bào chế thuốc: 3 tín chỉ

II. TỰ CHỌN : 2

 -    Nghiên cứu và phát triển dạng thuốc uống phóng thích kéo dài : 2 tín chỉ

-          Nghiên cứu xác định sinh khả dụng và tương đương sinh học:    2 tín chỉ

-          Bào chế và sinh khả dụng hệ trị liệu hấp thu qua da:                    2 tín chỉ

-     Các học phần tự chọn khác chưa học trong chương trình thạc sĩ bào chế và công nghiệp dược

            C. CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ : 3 chuyên đỀ

 

Nghiên cứu sinh và thầy hướng dẫn tự đề xuất các chuyên đề cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề tài luận án

 

         D.TIỂU LUẬN TỔNG QUAN: 1 tiểu luận tổng quan liên quan đến đề tài

 

         E. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: làm đề tài luận án

 

 

     TP. Hồ Chí Minh, ngày 20   tháng 5  năm 2011

                                                                              Ban chủ nhiệm khoa


2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH

Chuyên ngành: BÀO CHẾ

Mã số:      62 73 01 05

 

A. PHẦN TƯƠNG ỨNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC: 40 TÍN CHỈ

 

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (4 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

1

Triết học 

2

Bắt buộc

2

0

2

Anh văn chuyên ngành

2

Bắt buộc

1

1

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (17 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

3

Luật và Pháp chế Dược

2

Bắt buộc

2

0

4

Sinh học phân tử cơ sở Dược

2

Bắt buộc

2

0

5

Sinh dược học

2

Bắt buộc

2

0

6

Hóa hữu cơ nâng cao

3

Bắt buộc

2

1

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Bắt buộc

2

0

8

Đạo đức trong hành nghề Dược

2

Bắt buộc

2

0

9

Y dược - xã hội học

2

Tự chọn

2

0

10

Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính

2

Tự chọn

1

1

11

Các phương pháp phân tích dụng cụ

2

Tự chọn

2

0

12

Dược động học

2

Tự chọn

2

0

13

Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng

2

Tự chọn

2

0

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Loại học phần

Phân bố

LT

TH

14

Thiết kế phân tử thuốc I

3

Bắt buộc

3

0

15

Thiết kế và tối ưu hóa công thức/quy trình

3

Bắt buộc

2

1

16

Các hệ thống trị liệu mới

2

Bắt buộc

2

0

17

Quản lý chất lượng trong sản xuất thuốc

2

Bắt buộc

2

0

18

Độ ổn định thuốc

2

Tự chọn

2

0

19

Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm I

2

Tự chọn

2

0

20

Các quá trình công nghệ trong sản xuất dược phẩm II

2

Tự chọn

2

0

21

Nghiên cứu phát triển dược phẩm I

3

Tự chọn

2

1

22

Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

2

Tự chọn

2

0

23

Dược phẩm có nguồn gốc sinh học

2

Tự chọn

2

0

24

Thiết kế phân tử thuốc II

2

Tự chọn

1

1