TRANG CHỦ LIÊN HỆ
    Thông báo
    Chương trình hội nghị
    Mẫu đăng ký tham dự
    Các nhà tài trợ
    Poster

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT DƯỢC LẦN THỨ 39

 

 

Thời gian

Ngày 06 và 07 tháng 4 năm 2023

 

 

Địa điểm

Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

41 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Đơn vị tổ chức

Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 

 

Ban Tổ Chức

 

  Trưởng ban GS.TS. Trần Thành Đạo
     
  Phó trưởng ban GS.TS. Nguyễn Đức Tuấn
    PGS.TS. Nguyễn Thiện Hải
    PGS.TS. Lê Minh Trí
     
  Ủy viên PGS. TS. Nguyễn Tú Anh
    PGS. TS. Phan Thanh Dũng
    PGS. TS. Đỗ Quang Dương
    PGS. TS. Đỗ Thị Hồng Tươi
    ThS. Nguyễn Công Phi
     
  Ủy viên thư ký PGS. TS. Nguyễn Đức Hạnh
     
     
     
     
   


Copyright © 2023 Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh