TRANG CHỦ LIÊN HỆ
    Thông báo
    Chương trình hội nghị
    Mẫu đăng ký tham dự
    Các nhà tài trợ
    Poster

                           

                           

1. Đăng ký tham dự Hội nghị KHKT Dược lần thứ 39 (dành cho quý đại biểu thuộc Khoa Dược – ĐHYD TP.HCM): Đăng ký hoặc quét mã QR bên dưới

                           


                           

                           

2. Đăng ký tham dự Hội nghị KHKT Dược lần thứ 39 (dành cho quý đại biểu ngoài Khoa Dược – ĐHYD TP.HCM): Đăng ký hoặc quét mã QR bên dưới

                           


Copyright © 2023 Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh