TRANG CHỦ LIÊN HỆ
    Thông báo
    Chương trình hội nghị
    Mẫu đăng ký tham dự
    Các nhà tài trợ
    Poster

Thư ký

 

     PGS. TS. Nguyễn Đức Hạnh

     Khoa Dược, Đại học Y Dược TP.HCM

     41 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

     Tel: +8428 3829 5641 - máy nhánh: 224

     Email: nckhduoc@ump.edu.vn

 

Copyright © 2023 Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh