TRANG CHỦ LIÊN HỆ
    Thông báo
    Chương trình hội nghị
    Mẫu đăng ký tham dự
    Các nhà tài trợ
    DS mã số Poster

Thư ký

 

     TS. Nguyễn Đức Hạnh

     Khoa Dược, Đại học Y Dược TP.HCM

     41 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

     Tel: +8 – 38295641 224, 0913576748

     Email: bannckh@gmail.com

 

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City