Giới thiệu

Việt Nam nước hệ thực vật rất phong phú đa dạng. Tổng số loài thực vật đã ghi nhận cho Việt Nam 10.500 loài, ước đoán hệ thực vật Việt Nam khoảng 12.000 loài. Trong số này, nguồn tài nguyên cây làm thuốc chiếm khoảng 30%. Kết quả điều tra nguồn tài nguyên dược liệuViệt Nam giai đoạn 2001-2005 của Viện Dược liệu (2006) cho biếtViệt Nam 3.948 loài thực vật bậc cao, bậc thấp nấm lớn được dùng làm thuốc. Trong đó nhóm thực vật bậc cao mạch 3.870 loài. Những cây thuốc giá trị sử dụng cao, khả năng khai thác trong tự nhiên những cây thuốc nằm trong danh mục 185 cây thuốc vị thuốc thiết yếu của Bộ Y tế cũng như những cây thuốc đang được thị trường dược liệu quan tâm gồm 206 loài cây thuốc khả năng khai thác.

Hiện nay người ta có xu hướng quay trở về với cây thuốc và thuốc có nguồn gốc thiên nhiên tạo ra hơn là hóa chất làm thuốc. Xu hướng này đã tác động đến việc sản xuất, thu hái, chế biến, lưu thông, tiêu thụ và sử dụng dược liệu thảo mộc. Trong khi các tài liệu tra cứu về cây thuốc chủ yếu được viết trên sách, do đó hạn chế đối tượng sử dụng nhất là không phải là nhà chuyên môn muốn tìm hiểu sử dụng cây thuốc. Nhiều cây thuốc mà dân gian có thể bị nhầm lẫn trong sự xác định loài dựa theo tên phổ thông hay những loài có hình dạng giống nhau, rất dễ nhầm lẫn nếu thiếu sự mô tả tỷ mỉ đặc điểm hình thái và giải phẫu.

Nhằm góp phần quảng bá sâu rộng nguồn dược liệu quý của Việt Nam, trang web này được xây dựng nhằm giới thiệu các thông tin về cây thuốc như đặc điểm hình thái, giải phẫu, bột dược liệu, sự phân bố và công dụng với mục đích giúp cho người đọc dễ nhận biết, thu hái và sử dụng cây thuốc.

Trang web này hy vọng sẽ giúp ích cho những nhà khảo cứu, những người sử dụng, cũng như sinh viên Dược trong việc nghiên cứu, tham khảo, hay học tập về cây thuốc.

Nhóm tác giả