TRANG CHỦ LIÊN HỆ
    Thông báo
    Chương trình hội nghị
    Mẫu đăng ký tham dự

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 33

 

 

Thời gian

Ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

 

Địa điểm

Khoa Dược, Đại học Y Dược TP.HCM

41 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM

 

 

Đơn vị tổ chức

Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 

 

Ban Tổ Chức

 

  Trưởng ban PGS.TS. Trần Hùng
     
  Phó trưởng ban PGS.TS. Lê Minh Trí
    PGS.TS. Nguyễn Thiện Hải
     
  Ủy viên Chị Trần Thị Gái
    PGS. TS. Thái Khắc Minh
    PGS. TS. Đỗ Thị Hồng Tươi
     
  Thư ký TS. Nguyễn Đức Hạnh
     
     
     
     
   


Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City