TRANG CHỦ LIÊN HỆ
    Thông báo
    Chương trình hội nghị
    Mẫu đăng ký tham dự
    Các nhà tài trợ
    DS mã số Poster

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 36 -

NGÀY HỘI TỰ HÀO NGÀNH DƯỢC LẦN THỨ 5

 

 

Thời gian

Ngày 05 tháng 04 năm 2019

 

 

Địa điểm

Khoa Dược, Đại học Y Dược TP.HCM

41 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM

 

 

Đơn vị tổ chức

Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 

 

Ban Tổ Chức

 

  Trưởng ban PGS.TS. Trần Hùng
     
  Phó trưởng ban PGS.TS. Lê Minh Trí
    PGS.TS. Trần Thành Đạo
    PGS.TS. Nguyễn Thiện Hải
     
  Ủy viên PGS. TS. Nguyễn Tú Anh
    PGS. TS. Thái Khắc Minh
    PGS. TS. Đỗ Quang Dương
    PGS. TS. Đỗ Thị Hồng Tươi
    TS. Phạm Ngọc Tuấn Anh
    CN. Lê Doãn Oanh
    CN. Trần Phương Mai
    ThS. Nguyễn Mạnh Huy
    ThS. Tô Hoài Trung
    CN. Nguyễn Phạm Phương Quyên
     
  Thư ký TS. Nguyễn Đức Hạnh
     
     
     
     
   


Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City